Vergoeding - Registratie

Vergoeding

De praktijk is lid van het Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET). Op www.vvet.nl staat een overzicht met zorgverzekeraars die behandelingen vergoeden. Daarnaast is het altijd verstandig rechtstreeks navraag te doen bij de zorgverzekeraar.

De vergoedingen zijn niet van invloed op eigen bijdrage of eigen risico.

Registraties Praktijk Lotus

  • VVET: Verbond van Energetisch Therapeuten
  • Koepel RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie
  • TCZ: Tuchtcolleges voor de Complementaire Zorg bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg
  • Quasir: Quasir richt zich op klachtenmanagement met als doel onafhankelijk en professioneel mensen te verbinden en relaties te herstellen
  • Stichting Zorggeschil: Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn


Klachten? Schroom niet om klachten bespreekbaar te maken. Samen kunnen wij hier iets aan doen. Mochten we er toch niet uitkomen, dan bestaat er de mogelijkheid om een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir te raadplegen (via www.vvet.nl). Ook kan elke cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).