Energetische Therapie

Energetische Therapie is erop gericht de natuurlijke balans in het lichaam te herstellen. Het doel is om de clie╠łnt met klachten te ondersteunen en te begeleiden bij het voeren van eigen regie, gericht op het verbeteren van de gezondheid en levenskwaliteit.

Gezondheidsklachten ontstaan door lichamelijke of geestelijke onbalans. Je bent dan niet meer in staat om op eigen kracht een nieuw natuurlijk evenwicht te creëren dat leidt tot herstel. De energetische therapeut geeft jou ondersteuning om die kracht te hervinden. De behandeling bestaat uit het energetisch behandelen (magnetiseren) en het voeren van ondersteunde gesprekken. De energetische behandeling is erop gericht om de energiekanalen te deblokkeren zodat lichaam en geest uit zichzelf de juiste herstelprocessen in gang kunnen zetten.

Energetische therapie heeft aandacht voor de interactie tussen lichaam en geest. Beiden hebben een grote invloed op elkaar. Er is aandacht voor jou als mens maar ook voor jouw omgeving en de wisselwerking hiermee.

Energetische therapie behoort tot de complementaire gezondheidszorg. Toch gaan in deze praktijk de reguliere en complementaire gezondheidszorg hand in hand en sluiten elkaar zeker niet uit. Het is altijd verstandig om klachten ook bij de huisarts kenbaar te maken. Indien nodig en gewenst werkt Praktijk Lotus nauw samen met overige hulpverleners zoals de huisarts.