Behandelaar

Mijn naam is Nicol Zuidema. Het leven bracht mij een lieve man en vier prachtige kinderen waarvan er drie in leven zijn. Na mijn opleiding Bedrijfseconomie ben ik 15 jaar werkzaam geweest binnen het bedrijfsleven. Daarnaast heb ik de vierjarige gecertificeerde beroepsopleiding tot Energetisch Therapeut gevolgd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland. Een volgende opleiding staat gepland. De praktijk zal worden verrijkt met een specialisatie in rouw- en verliesbegeleiding. Een levensthema dat ik graag dieper wil verankeren in de praktijk.

In 2014 liet ik het bedrijfsleven achter mij om al mijn aandacht te kunnen schenken aan Praktijk Lotus. Hartenwerk, dichtbij de mensen, dat zocht ik. Als energetisch therapeut wil ik er voor mensen zijn. Ruimdenkend en zonder oordeel probeer ik hen te begrijpen. Ik luister aandachtig naar wat gezegd wordt en probeer vooral ook te horen, dat wat niet gezegd wordt. Invoelen en afstemmen is voor mij een natuurlijk proces. Ik hou van duidelijkheid, ben recht door zee en voorzien van een stevige dosis nuchterheid. Mijn liefde voor mensen, mijn grote kinderhart, ze dragen bij aan het liefdevol kunnen behandelen van volwassenen en kinderen met geestelijke en lichamelijke klachten. Positief sta ik in het leven, ik hou ervan met verwondering en humor naar het leven en alles wat zich daarin aandient te kijken. Ik vind het een uitdaging en zeer waardevol om van elke gebeurtenis in het leven te leren. Waarde toekennen aan gebeurtenissen in het leven brengt verdieping en betekenis. Betekenis verrijkt, is heilzaam en brengt rust.